Aurajoen toimenpideohjelma 2014-2020

Aurajokisäätiö aloitti vuonna 2013 työstämään Aurajoen toimenpideohjelmaa.  Työn päämääränä oli kirjata ylös Aurajoki-työn tavoitteita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia joen hyväksi ja näin tuottaa työkalu kaikille jokiasioiden parissa työskenteleville tahoille ja alueen asukkaille. Ohjelma on jatkoa ja päivitys vuonna 2002 ilmestyneelle Aurajoen kehittämisohjelmalle.  Toimenpideohjelma luettavissa tästä.

Varsinainen ohjelmatyöskentely aloitettiin tammikuussa 2013 ja se jatkui kevään 2013 mittaan ollen avointa kaikille kiinnostuneille. Aurajokisäätiö järjesti jokaisessa jokivarren kunnassa ja kaupungissa asukasillat, joissa käytiin läpi Aurajoki-asioita eri näkökulmista ja mietittiin ideoita tulevalle yhteistyölle ja toiminnalle.
Ohjelmaa työstettiin myös eri teemojen pohjalta kootuissa työryhmissä ja Aurajokisäätiön hallituksessa. Aiheina olivat vesiensuojelu, virkistyskäyttö, kulttuuri, historia ja kulttuurimaisema, kalastus, ympäristökasvatus sekä maankäyttö ja asuminen.

Tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen katsaus, joka ottaa huomioon joen kehittämisen eri osa-alueet. Toimenpideohjelman työstämisessä oli tärkeää myös arvioida edellisen, kymmenen vuotta vanhan ohjelman tavoitteiden toteutumista ja kartoittaa muutoksia, joita jokialueen olosuhteissa oli tapahtunut.
Työryhmien pohdintojen, tupailtojen ja Aurajokisäätiön hallituksen työskentelyn tuloksena kirjattiin yhteiset ajatukset ja ehdotukset eri toimialoilta joen hyväksi tehtäviksi toimenpiteiksi. Käsillä oleva toimenpideohjelma julkistettiin loppuvuodesta 2013.

Aurajoki-toimenpideohjelma on ajoitettu vuosiin  2014-2020, joka vastaa EU:n tulevaa ohjelmakautta ja useimpia eri paikallisten ja valtakunnallisten ohjelmien rytmitystä. Toimenpiteitä voidaan myös päivittää matkan varrella.
Aurajoki-työhön voi tutustua Aurajokisäätiön nettisivuilla osoitteessa www.aurajoki.net. Tietoa saa myös säätiön toimistolta. Lämmin kiitos kaikille tähän asti mukana olleille! Työ Aurajoen hyväksi jatkuu!