Aurajoki kartalle

Aurajoki jokilaaksoineen on meille kaikille tärkeä monin eri tavoin: esimerkiksi asuinympäristönä, maisemana, virkistyskohteena, historia-aarteena tai tapahtuma-areenana. Aurajoesta ja jokilaaksosta saatava tieto on kuitenkin yleisesti ottaen tällä hetkellä hajanaista ja olemassa oleva tieto osin vaikeasti saatavilla, mikäli sitä ei osaa oikeasta paikasta tai tahosta etsiä.

Aurajokisäätiön Aurajoki kartalle –hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatieto­aineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- , maisema-, matkailu- ja ympäristökohteita. Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen asukkaat ja paikallistoimijat, kunnat, muut Aurajoki-tietoa tarvitsevat toimijat ja matkailijat.

Aurajoki-tiedon esille tuominen ja hyvä saatavuus edistää sen hyödyntämistä esimerkiksi kotiseututyössä, maisemanhoidossa, maankäytön suunnittelussa, matkailun ja paikallis­tapahtumien luomisessa, opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi se vahvistaa paikallis­identiteettiä ja vahvistaa Aurajoen arvostusta.

Lopputuloksena aineisto tuotetaan Aurajokisäätiön omille nettisivuille www.aurajoki.net sekä Varsinais-Suomen liiton Lounais­paikka-palveluun. Näiltä sivuilta materiaali tulee olemaan maksutta vapaasti linkitettävissä ja käytettävissä muuallekin.

Myös yhdistyksillä ja paikallisväellä on hankkeen aikana mahdollisuus tuoda omaa aineistoaan esille verkkopalveluun ja muutenkin antaa työhön ideoita ja toiveita. Aurajoki kartalle –työstä ja sen vaiheista ja tuloksista tullaan myös mielellään kertomaan esimerkiksi yhdistysten kokouksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2017-31.8.2018. Työhön on myönnetty maaseuturahaston Leader-rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Varsin Hyvä ry:n ja Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n kautta. Lisätietoja hankkeesta Sinikka Paulin, 044 2415 710, s-posti sinikka.paulin@aurajoki.net.

Ajankohtaista Aurajoki kartalle -hankkeessa:

Kysely: Kerro ideoita ja ajatuksiasi sähköisestä Aurajoki-kartasta
Kyselyssä pääset vastaamaan, millainen paikkatietopalvelu Aurajokialueelta mielestäsi pitäisi olla ja mikä Aurajoki-työssä on mielestäsi tärkeää. Kyselyn täyttäminen vie muutaman minuutin ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Siirry kyselyyn tästä.

Paikkatietoa ja jokitietoa ke 28.2.2018 klo 14-16 Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolla
Mitä paikkatieto ja avoin data oikein tarkoittavat ja miten niitä voi hyödyntää yhdistys- ja asukastoiminnassa? Entä mitä Aurajoki-tietoa nyt kerätään kartalle? Tervetuloa paikkatieto-infoomme, mukana asiantuntijana Sanna Jokela Gispo Oy:stä Lue lisää tästä.