Jättipalsamiesiintymät Aurajoen rannoilla Liedon alueella kartoitettu

Liedon kunnan alueelta, Aurajoen rannoilta, on elokuussa 2017 kartoitettu vieraskasvilajeihin kuuluvan jättipalsamin esiintymät. Työn teki opinnäytetyönään Hämeen Ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen opiskelija Senni Metsäranta.

”Vieraslajikartoitus Aurajoella : Jättipalsami Liedossa”-  niminen opinnäytetyö on kokonaisuudessa ladattavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/150528