Vieraslajit ja niiden torjunta

Vieraslajit ovat toiseksi suurin uhka luonnon monimuo­toisuu­delle ja monet lajit aiheuttavat lisäksi haittaa muuttamalla maisemaa ja ympäristöä ja vaikeuttamalla alueen aikaisempaa käyttöä kasvamalla esimerkiksi alu­een umpeen. Tämän takia VEERA-hankkeessa tehtiin Vieraslajit – Varsinais-Suomen jokien valuma-alueiden haitalliset kasvit ja niiden torjunta -esite.

Vieraslaji on ihmisen mukana uudelle alueelle levinnyt laji. Suomessa tavataan noin 160 haitallista vieraslajia. Haitalliseksi lajin tekee esimerkiksi hyvä kilpailu­kyky, jolloin luonnon alkuperäinen lajisto kärsii.

Käy tutustumassa vieraslajiportaaliin, jossa on paljon tietoa vieraslajeihin liittyen. Siellä voit ilmoittaa myös havaintosi vieraslajeista.