Ympäristöneuvontaa Aurajoen ja Paimionjoen valuma-alueilla

Aurajokisäätiö ja Paimionjoki-yhdistys tarjoavat keväällä 2017 toimialueellaan maksutonta neuvontaa vesisuojelussa ja maisemanhoidossa.
Neuvontatyö koskee muun muassa erilaisten vesiensuojelukohteiden kartoitusta ja hoitoa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi perinnebiotoopit ja muut luonnonlaitumet, kosteikot sekä suojavyöhykkeet. Neuvontakäynnillä voidaan käydä läpi myös muita ympäristöasioita kuten suojakaistojen ja pientareiden riittävyyttä. Yhteyttä voivat ottaa niin yksityiset maanomistajat, yhdistykset kuin viljelijätkin.
Neuvojana toimii suunnittelija Eriika Lundström, joka on työskennellyt pitkään varsinaissuomalaisten ympäristö- ja maatalousasioiden parissa.

Yhteydenotto neuvojaan ei edellytä valmiita ideoita eikä velvoita sitoutumaan toimenpiteisiin.

Eriika Lundströmin tavoittaa puhelimitse 040-717 8797 ja sähköpostilla  thelundstrom@gmail.com

Palvelun tuottavat yhteistyössä Aurajokisäätiö ja Paimionjoki-yhdistys.
Lisätietoja täältä: Ympäristöneuvonta2017