Aurajoen veden tarkkailututkimukset

Aurajoen veden laatua on tarkkailtu järjestelmällisesti eri mittauspisteistä 1980-luvulta lähtien, jolloin jokivarren puhdistamoiden toimintaan liittyvä velvoitetarkkailu käynnistyi täydessä laajuudessaan. Työn on suorittanut jokivarren kuntien toimeksiantona Lounais-Suomen vesi-ja ympäristötutkimus Oy. Havaintopaikkoja Oripäästä Turkuun on tässä seurannassa ollut yhdeksässä eri paikassa. Veden laatua mittaavia muuttujia ovat orgaanisen aineen määrää kuvaava biologinen hapenkulutus (BHK), fosforipitoisuus, typpipitoisuus sekä suolistoperäisten bakteerien määrä.

Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden toiminta on nyt loppunut, ja jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Turkuun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. Auran puhdistamon toiminta loppui helmikuussa 2015, ja Oripään ja Pöytyän Riihikosken puhdistamot lopettivat toimintansa joulukuussa 2015. Näin ollen velvoitetta Aurajoen tarkkailuun ei enää ole.

Aurajoen seurantaraportteja:

Huhtikuu 2021
Helmikuu 2021
Vuosiraportti 2019-2020
Huhtikuu 2020
Maaliskuu2020
Huhtikuu2020
Huhtikuu 2019
Helmikuu 2019
Vuosiraportti2018
Syksy 2018
Heinäkuu 2018
Vuosiraportti 2017
Heinäkuu 2017
Huhtikuu 2017
Helmikuu 2017
Syksy 2016
Heinäkuu 2016
Huhtikuu 2016
Helmikuu 2016
Vuosiraportti 2015
Loka-marraskuu 2015
Toukokuu 2015
Helmikuu 2015
Vuosiraportti 2014
Lokakuu 2014
Toukokuu 2014
Helmikuu 2014
Vuosiraportti 2013
Loka-marraskuu 2013
Huhtikuu 2013
Helmikuu 2013
Vuosiraportti 2012