Kuivakäymälä – vaihtoehtoinen käymäläratkaisu on nykyaikaa

VEERA-hankkeessa on järjestetty kuivakäymälä-infoja, joissa on kuultu nykyaikaisista kuivakäymälöistä, jotka sopivat myös sisälle taloon.

Tilaisuuksissa on ollut puhumassa Karoliina Tuukkanen Käymäläseura Huussi ry:stä. Luennoissa käsiteltiin erilaisia kuivakäymälämalleja, niiden teknologiaa sekä tuotosten loppusijoitusta. Lisäksi käytiin läpi kuivakäymälöihin liittyviä lakeja ja asetuksia. Iltojen esitykseen voit tutustua täällä.

Käymäläseura Huussi ry:n nettisivut ovat myös vierailun arvoinen paikka.

Valonia on kerännyt kattavasti materiaalia haja-asutusalueiden jätevesistä ja kuivakäymälöistä.

Lisätietoja vaihtoehtoisista käymäläratkaisuista saat myös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tekemistä videoista, joissa kerrotaan kolmesta erilaisesta ratkaisusta. Videot löytyvät täältä.

Haja-asutusalueella kuivakäymälä on varteenotettava vaihtoehto käymäläratkaisua mietittäessä. Niiden teknologiat ovat kehittyneet valtavasti ja ajatus vanhanajan ulkohuussista on kaukana todellisuudesta. Kuivakäymälä sopii nykyään myös ympärivuotiseen käyttöön, eikä oikein hoidettuna hajuhaittoja ole.