Maisematyöt ja hoitosuunnitelma Virnamäellä

Aurajokisäätiö on hoitanut vuodesta 2015 lähtien Turun Virnamäen muinaismuistoaluetta Museoviraston tuella sekä omana työnään. Vuosien mittaan hoidettavaa aluetta on laajennettu Virnamäen arvokkaalle kalliokedolle ja entiselle hakamaalle yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Näihin kohteisiin on  laadittu myös suunnittelija Lotta Berlinin toimesta maisemanhoitosuunnitelma. Työt Virnamäellä jatkuvat edelleen. Virnamäen perinnemaisema-alueesta ja Virnamäen virtaa –hankkeesta voit lukea lisää täältä. Lisätietoja Virnamäki-työstä myös: Aurajokisäätiö, sinikka.paulin@aurajoki.net, 040 5537 409.