Maisematyöt ja hoitosuunnitelma Virnamäellä

Aurajokisäätiö on hoitanut vuodesta 2015 lähtien Turun Virnamäen muinaismuistoaluetta Museoviraston tuella sekä omana työnään. Syksyllä 2018 hoidettavaa aluetta laajennettiin Virnamäen arvokkaalle kalliokedolle ja entiselle hakamaalle yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Näihin kohteisiin on syyskuussa 2018 laadittu myös suunnittelija Lotta Berlinin toimesta maisemanhoitosuunnitelma. Työt Virnamäellä jatkuvat vielä tänä vuonna talven tuloon saakka. Virnamäen perinnemaisema-alueesta ja Virnamäen virtaa –hankkeesta voit lukea lisää täältä. Lisätietoja Virnamäki-työstä myös: Aurajokisäätiö/Lotta Berlin, sposti lotta.berlin@aurajoki.net.