Aurajoki-toimenpideohjelma 2014-2020

Aurajokisäätiö aloitti vuonna 2013 Aurajoki-toimenpideohjelman 2014-20 työstämisen. Työn tarkoituksena oli kirjata ylös Aurajoki-työn tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia ja tuottaa tietopaketti ja työkalu kaikille jokiasioiden parissa työskenteleville tahoille ja alueen asukkaille. Ohjelma on jatkoa ja päivitys vuonna 2002 ilmestyneelle Aurajoen kehittämisohjelmalle.
Varsinainen ohjelmatyöskentely aloitettiin tammikuussa 2013 ja se jatkui kevään 2013 mittaan ollen avointa kaikille kiinnostuneille. Aurajokisäätiö järjesti jokaisessa jokivarren kunnassa ja kaupungissa asukasillat, joissa käytiin läpi Aurajoki-asioita eri näkökulmista ja mietittiin ideoita tulevalle yhteistyölle ja toiminnalle.
Ohjelmaa työstettiin myös eri teemojen pohjalta kootuissa työryhmissä ja Aurajokisäätiön hallituksessa. Aiheita ovat olleet muun muassa vesiensuojelu, virkistyskäyttö, kulttuuri, historia ja kulttuurimaisema, kalastus, ympäristökasvatus sekä maankäyttö ja asuminen.Tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen ohjelma, joka ottaa huomioon joen kehittämisen eri osa-alueet. Uuden ohjelman työstämisessä oli tärkeää myös arvioida edellisen, kymmenen vuotta vanhan ohjelman tavoitteiden toteutumista ja kartoittaa muutoksia, joita jokialueen olosuhteissa oli tapahtunut. Ohjelmatyön pohdintojen ja tupailtojen tuloksena kirjattiin yhteiset ajatukset ja ehdotukset eri toimialoilta joen hyväksi tehtäviksi toimenpiteiksi. Tuleva Aurajoki-toimenpideohjelma on ajoitettu vuosiin
2014-2020, joka vastaa EU:n tulevaa ohjelmakautta ja useimpia eri paikallisten ja valtakunnallisten ohjelmien rytmitystä.
Tutustu Aurajoki-ohjelman teemoihin ja toimenpiteisiin tästä. Lämmin kiitos kaikille ohjelmatyössä mukana olleille! Työ Aurajoen hyväksi jatkuu!