Svenskspråkig guidning på Åbo Vattenverksmuseum 6.11.2018

Välkommen på svenskspråkig guidning på Åbo Vattenverksmuseum på svenska dagen tisdagen den 6 november 2018 kl. 18.
Åbo Vattenverksmuseum presenterar vattenverkets historia samt ger insyn i hur vattenverkets utveckling har förändrat människans vardag under de senaste hundra åren.

Anmälningar till vesilaitosmuseo@aurajoki.net eller 044 7384552. Max 20 pers/guidning. Guidningen är gratis.