Opas asukkaille ja yhdistyksille vesien hoitoon

Aurajokisäätiö yhteistyökumppaneineen tuotti VEERA-hankkeessa Oppaan asukkaille ja yhdistyksille vesien hoitoon.

Oppaassa pohditaan joen olemusta ja ehdotetaan konkreettisia toimia, joita jokainen voi tehdä oman vesistönsä hyväksi. VEERAn tavoitteena on ollut välittää tietoa ja innostaa asukkaista ja yhdistyksiä vesiensuojeluun ja -hoitoon sekä ravinteiden kierrättämiseen. Tietoa on jaettu laajalti ja kiinnostusta hankkeen teemoihin on virinnyt. Innostusta ja haluja vesiensuojeluun ja hoitoon kyllä löytyy, mutta osaamisesta voi olla puutetta. Opas pyrkii vastaamaan näihin ongelmiin ja antaamaan konkreettisia keinoja ja vinkkejä suunnitteluun ja toteutukseen. Vesiensuojelun kannalta pienilläkin teoilla on merkitystä.

Julkaisu luettavissa tästä. Lisätietoja ja neuvoa mahdollisiin kysymyksiin on saatavilla alueen ELY-keskuksesta, neuvontaorganisaatioista, kunnilta sekä paikallisilta luonnon- ja vesiensuojeluyhdistyksiltä.