Vesiensuojelun ja ympäristönhoidon rahoituksia ja tukia

VEERA-hanke on järjestänyt yhdistyksille suunnattuja rahoitus- ja tuki-infoja. Iltojen esitykset ovat nyt kaikkien luettavissa. Näiden lisäksi rahoitusta vesiensuojeluhankkeisiin saa esimerkiksi Saaristomeren suojelurahastosta.

Leader-ryhmät: Varsin Hyvä ryVarsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry ja Ykkösakseli ry

Museoviraston tuet: Rakennusten entistämisavustus ja Muinaisjäännösten hoitoavustus

Muut esitykset: Varsinais-Suomen kylät ry ja Maa- ja kotitalousnaisten Avaimet maisemaan -hanke sekä VEERA-hanke