Aurajokisäätiö sr

Tervetuloa Aurajoen maailmaan! Meidän tavoitteenamme Aurajokisäätiössä on terve ja elinvoimainen Aurajoki, joka on myös maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas. Säätiön ovat perustaneet vuonna 1993 jokivarren kunnat ja kaupungit (Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Kaarina, Turku), MTK-Varsinais-Suomi sekä Lounais-Suomen Kalatalousalue (perustamisajankohtana Aurajoen kalastusalue). Edistämme muun muassa Aurajoen kulttuurimaiseman suojelua ja hoitoa, jokeen liittyvää tutkimustoimintaa, vesiensuojelua sekä virkistyskäyttöä.

Aurajoki saa alkunsa Oripäänkankaan soraharjun lähteistä ja matkaa Oripään, Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta 70 kilometrin matkan Turkuun ja Saaristomereen. Joki alkaa kapeana purona ja mutkittelee syvällä uomassaan savisameana peltoaukeiden ja kylien halki. Vanhimmat pellot ovat olleet viljelyksessä jo rautakaudelta saakka, jolloin osa kylämäistäkin on saanut asutuksensa.

Aurajoki ei mahtaile vesimäärällään – välillä vedestä on pulaakin. Joki on kuitenkin erityinen. Sen tuntumaan ensimmäiset pyyntikansat pystyttivät asumuksensa, sitä pitkin levittäytyi asutus ja varhainen maanviljelys sisämaahan. Jokisuussa sai alkunsa sivistyselämä sekä varhainen jokea kulkuväylänä ja käyttövoimana hyödyntänyt teollisuus.

Aurajokeen ja jokilaaksoon on tallentunut ihmisen ja luonnon vuosituhantinen vuoropuhelu. Asutusjatkumo näkyy vanhoissa pelloissa, teissä, rakennuksissa ja muinaisjäännöksissä. Historiallisesta arvostaan tietoinen joki on saanut uusia merkityksiä kohtaamispaikkana ja virkistyksenä.

Yhteistyö on meille Aurajokisäätiössä tärkeää. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden ja paikallisten asukkaiden kanssa saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Tervetuloa mukaan!

Aurajokisäätiön toimitilat sijaitsevat Turun Halistenkosken kupeessa vanhassa Myllärintalossa, jossa säätiö muun toimintansa ohessa ylläpitää Aurajoen opastuskeskus Myllärintaloa yhdessä Turun Kaupunkiympäristötoimiala/ympäristönsuojelu kanssa.  Säätiö hoitaa myös vastarannalla sijaitsevaa Turun vesilaitosmuseota yhteistyössä Turun Vesihuolto Oy:n kanssa.