Maatalouden vesiensuojelun neuvontatyö

Aurajokisäätiö on toteuttanut toimialueensa viljelijäväestölle suunnattua tilakohtaista neuvontaa sekä pienryhmäkoulutusta maatalouden vesiensuojelusta vuodesta 2001 lähtien. Vuodesta 2011 lähtien työtä on tehty yhdessä Paimionjoki-yhdistyksen kanssa. Toiminta on ollut omarahoitteista, minkä lisäksi siihen on vuosien mittaan saatu avustusta ELY-keskukselta ja TEHO-hankkeelta.

Toiminnan nykytavoitteena on auttaa viljelijöitä maatalouden vesiensuojelukohteiden suunnittelussa ja tätä kautta vähentää jokivarren ravinnepäästöjä ja rehevöitymistä. Tukijärjestelmien vuoksi työ on tällä hetkellä luonteeltaan yleisneuvontaa, ja painottuu siihen, että kiinnostus maatalouden vesiensuojeluun pysyisi vireillä viljelijöiden keskuudessa. Neuvojina toimivat Irma Kemppainen ja Eriika Lundström. Neuvontatyö on viljelijöille maksutonta. Vuonna 2016 työtä tehdään edelleen yhteistyössä Paimionjoki-yhdistyksen kanssa.