VEERA – Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla

veera-projekti

Vuoden 2015 alusta käynnistyi Aurajokisäätiön, Paimionjoki-yhdistyksen ja Salossa toimivan Vesistöklinikan yhteinen vesiensuojeluhanke VEERA.  Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 – 31.12.2016 ja se saa rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta RAKI-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on konkreettisten toimien ja ihmisten tapaamisten avulla jakaa tietoa vesien tilasta, vesien hoidosta ja suojelusta, sekä ravinteiden kierrättämisen vaikutuksista vesien tilaan. Hankkeen aikana järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ja pienryhmätapaamisia kompostoinnista, ruo’on ja muiden biomassojen hyötykäytöstä ja rantalaidunnuksesta sekä erilaisia rantojen raivaus- ja maisemanhoidon talkoita. Lisäksi ollaan mukana alueen kyläsuunnitelmien laadinnassa tuoden esille vesiensuojelun ja ravinteiden kierrättämisen positiivisia mahdollisuuksia kylätoimintaan. Hankkeessa neuvotaan ja annetaan tarvittaessa ”kädestä pitäen” opastusta vesienhoitohankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakuun.  Hankkeessa toivotaan yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Toimintaan osallistuminen ei sido yhdistystä mihinkään ja se on maksutonta.

Hanke toimii Saaristomereen laskevien suurten jokien Aurajoen, Paimionjoen, Halikonjoen, Uskelanjoen, Kiskon-Perniönjoen sekä Someron itäisten järvien valuma-alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja muiden hankkeiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden ja VEERA-hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet löydät helposti myös hankkeen Facebook-sivuilta www.facebook.com/veerahanke.

Lisätietoja VEERAsta: projektikoordinaattori Sanna Laanti, puh. 044 775 3740, sanna.laanti@aurajoki.net