VEERA – Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla

Vuoden 2015 alussa käynnistyi Aurajokisäätiön, Paimionjoki-yhdistyksen ja Salossa toimivan Vesistöklinikan yhteinen vesiensuojeluhanke VEERA.  Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2015 – 31.12.2016 ja se sai rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta RAKI-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena oli konkreettisten toimien ja ihmisten tapaamisten avulla jakaa tietoa vesien tilasta, vesien hoidosta ja suojelusta, sekä ravinteiden kierrättämisen vaikutuksista vesien tilaan. Hankkeen aikana järjestettiin avoimia yleisötilaisuuksia ja pienryhmätapaamisia kompostoinnista, ruo’on ja muiden biomassojen hyötykäytöstä ja rantalaidunnuksesta sekä erilaisia rantojen raivaus- ja maisemanhoidon talkoita. Hankkeessa neuvottiin ja annettiin tarvittaessa ”kädestä pitäen” opastusta vesienhoitohankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakuun.  Hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Toimintaan osallistuminen ei sitonut yhdistystä mihinkään ja se oli maksutonta.

Hanke toimi Saaristomereen laskevien suurten jokien Aurajoen, Paimionjoen, Halikonjoen, Uskelanjoen, Kiskon-Perniönjoen sekä Someron itäisten järvien valuma-alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja muiden hankkeiden kanssa.

Lisätietoja VEERAsta: Aurajokisäätiö, puh 040 5537 409, info@aurajoki.net