Aurajoki-toimenpideohjelma 2021-2027

Aurajokisäätiön Aurajoen toimenpideohjelmassa 2014-2020  kirjattiin ylös Aurajoki-työn tavoitteita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia joen ja jokilaakson hyväksi, tavoitteena näin tuottaa työkalu kaikille jokiasioiden parissa työskenteleville tahoille ja alueen asukkaille. Ohjelma oli jatkoa ja päivitys vuonna 2002 ilmestyneelle Aurajoen kehittämisohjelmalle.

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä on aika päivittää toimenpideohjelma vuosille 2021-2027. Ohjelmatyöskentely ajoittuu vuodenvaihteeseen 2020-2021 ja on avointa kaikille kiinnostuneille. Aurajokisäätiö järjestää jokaisessa jokivarren kunnassa ja kaupungissa asukasillat tai etäkokoontumiset, joissa käydään läpi Aurajoki-asioita eri näkökulmista ja mietitään ideoita tulevalle yhteistyölle ja toiminnalle.

Ohjelmaa työstetään myös eri teemojen pohjalta kootuissa työryhmissä ja Aurajokisäätiön hallituksessa. Aiheina ovat aiempien vuosien tapaan vesiensuojelu, virkistyskäyttö, kulttuuri, historia ja kulttuurimaisema, kalastus, ympäristökasvatus sekä maankäyttö ja asuminen.

Tavoitteena on tuottaa ytimekäs yleiskatsaus, joka ottaa huomioon joen kehittämisen eri osa-alueet. Toimenpideohjelman työstämisessä oli tärkeää myös arvioida edellisen ohjelman tavoitteiden toteutumista ja kartoittaa muutoksia, joita jokialueen olosuhteissa on tapahtunut.
Työryhmien pohdintojen, tupailtojen ja Aurajokisäätiön hallituksen työskentelyn tuloksena kirjataan yhteiset ajatukset ja ehdotukset eri toimialoilta joen hyväksi tehtäviksi toimenpiteiksi.

Lisätietoja Aurajokisäätiö, info@aurajoki.net, p 040 5537 409