Luontoelämyksiä ja ympäristötietoa ammentamaan Aurajoen varrelle

Aurajokisäätiö on mukana vuoden 2023 Turun kaupungin Asukasbudjetin toteuttamisessa. Säätiön idea Halistenkosken ympäristön, Myllärintalon ja Virnamäen luontoalueen kehittämisestä erityisesti lapsia ja nuoria ajatellen sai hienosti kannatusta Asukasbudjetin äänestyksessä ja suunnitellut toimenpiteet ovat nyt työvaiheessa. Ajatuksena on parantaa Myllärintalon puitteita pihapiireineen entistä laajemmin ja tehokkaammin lasten ja nuorten luontosuhteen ja ympäristötiedon kasvattamisessa ja yleisestikin lisätä perheiden viihtymistä jokivarressa Halistenkosken ympäristössä.

Lisätietoa: Aurajokisäätiö, puh 040 5537 409 tai info@aurajoki.net

Asukasbudjetti on Turun kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Turkulaiset pääsevät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämään, miten kolme miljoonaa euroa kaupungin budjetista joka toinen vuosi käytetään. Seuraava Asukasbudjettikierros alkaa lokakuussa 2023, jolloin jälleen kerätään ideoita kaupungin parantamiseksi.