Virtuaalijoki – laineilla ja rannoilla

Aurajokilaakso on yksi Suomen kansallismaisemista. Joen merkitys virkistyskohteena on aina ollut tärkeä, mutta viime vuosina se on vain kasvanut sekä paikallisille asukkaille että retkeilijöille. Oman lisänsä jokilaakson tarjontaan luo sen historiallisuus, kulttuurimaisema ja jokea myötäilevät vanhat maantiet Härkätie ja Aurajoen maisematie.

Alueilla on polkuja, luontokohteita ja reitistöjä. Eri yhteyksissä on  toivottu, että jokiympäristöjä voisi vielä paremmin hyödyntää virkistyskäytössä ja toisaalta myös ympäristötietouden kasvattamisessa. Korona-ajan myötä luonnossa liikkuminen on lisääntynyt huomattavasti, toisaalta poikkeusaika on tuonut esille selkeän ja kasvavan tarpeen virtuaaliselle aineistolle ja opetusmateriaalille, joiden avulla tuotaisiin esille Aurajoen vesistöalueen luontoa ja virkistyskäyttöä eri näkökulmista. Tutustu Virtuaalijoki-aineistoihin tästä.

Virtuaalijoki-hankkeen tavoitteina on:
• Etsiä ja toteuttaa ratkaisuja siihen, miten jokiluonto, -maisema, jokivarsilla ja joella liikkuminen mahdollistettaisiin entistä paremmin asukkaille ja luonnossa liikkujille ja joen elementit avautuisivat sekä luonnossa että etänä.
• Tuottaa uutta sähköistä aineistoa ja oheismateriaalia Aurajoen luonnosta, maisemasta ja jokiluonnossa liikkumisesta vapaaseen käyttöön.
• Edistää virkistyskäytön tehostamisen kautta myös luonnossa liikkujien ympäristötietoisuutta. Luonnossa kulkija oppii myös vaalimaan luontoa.
• Tarjota tietoa myös kalastusmahdollisuuksista ja -säännöistä, jotka ovat muuttuneet viime vuosina ja monelle kalastajalle epäselvät maastossa
• Antaa mahdollisuus nauttia jokivarsilla kulkemisesta myös etänä.

Virtuaalijoki-hankkeen toimenpiteitä:
• Tuotetaan uutta sähköistä jokiaiheista aineistoa, joka on käytettävissä myös älypuhelimella.
• Materiaali on ladattavissa Aurajokisäätiön nettisivuilta www.aurajoki.net ja maastossa qr-koodien kautta.
• Merkitään jokipoluille ja reiteille maastoon qr-koodein linkkejä aineistoihin sekä muita opasteita kuten:
– tehtäväpolku, jossa tehtäviä tai kysymyksiä, kuten tunnistamis- tai ajankulutehtäviä
– yleisinfoa kohteista, tietoa esim. erityisistä kasveista tai paikkojen historiasta
– neuvoja liikkumisen avuksi esimerkiksi kosken ohittamisessa tai kohteessa, jossa on polkuverkosto tai vaikea maasto
– paikallista kalastusinfoa
• Tehdään videoklippejä ja kuvasarjoja luonnossa kulkemisesta etäkäyttäjälle

Hankkeelle on myönnetty Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Leader-rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Varsin Hyvä ry:n kautta.

Lisätietoja Aurajokisäätiö, info@aurajoki.net, puh 040 5537 409.