VEERA – Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla

VEERA -hankkeen tavoitteena oli konkreettisten toimien ja ihmisten tapaamisten avulla jakaa tietoa vesien tilasta, vesien hoidosta ja suojelusta, sekä ravinteiden kierrättämisen vaikutuksista vesien tilaan. Hankkeen aikana järjestettiin avoimia yleisötilaisuuksia ja pienryhmätapaamisia kompostoinnista, ruo’on ja muiden biomassojen hyötykäytöstä ja rantalaidunnuksesta sekä erilaisia rantojen raivaus- ja maisemanhoidon talkoita. Hankkeessa neuvottiin ja annettiin tarvittaessa ”kädestä pitäen” opastusta vesienhoitohankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakuun.  Hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Toimintaan osallistuminen ei sitonut yhdistystä mihinkään ja se oli maksutonta.

Hanke toimi Saaristomereen laskevien suurten jokien Aurajoen, Paimionjoen, Halikonjoen, Uskelanjoen, Kiskon-Perniönjoen sekä Someron itäisten järvien valuma-alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja muiden hankkeiden kanssa.

Hanke toimi yhteistyössä Paimionjoki-yhdistyksen ja Salossa toimivan Vesistöklinikan kanssa vuosina 2015-2016 ja se sai rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta RAKI-ohjelmasta.

Lisätietoja VEERAsta: Aurajokisäätiö, puh 040 5537 409, info@aurajoki.net. Lue hankkeen tuloksista ja tapahtumista lisää ohessa.