Eelin Hoffström-Cagiran on Aurajokisäätiön uusi toiminnanjohtaja

(FI/SV)

Aurajokisäätiön uudeksi toiminnan johtajaksi on valittu Eelin Hoffström-Cagiran. Hän on aloittanut tehtävässä 1.2.2024. Hoffström-Cagiran aloitti tehtävässä entisen toiminnanjohtaja Sinikka Paulinin siirryttyä eläkkeelle.

Aurajokisäätiön tavoitteena on terve ja elinvoimainen Aurajoki, joka on myös maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas. Säätiön ovat perustaneet vuonna 1993 Aurajokivarren kunnat (Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Kaarina, Turku), MTK-Varsinais-Suomi sekä Lounais-Suomen Kalatalousalue. Säätiön toimitilat sijaitsevat Myllärintalossa, Halistenkoskella Turussa.

– Olen iloinen aloitettua uudessa tehtävässäni. Aurajokisäätiö tekee tärkeää työtä elävän ja arvokkaan Aurajoen eteen ja haluan jatkaa tätä ansiokasta työtä Suomen ehkä tunnetuimman joen parissa, sanoo Hoffström-Cagiran.

Hoffström-Cagiranilla on vahva järjestötausta toimineen pääsihteerinä Rural Youth Europe yhdistyksessä sekä yhteistyössä monen eri suomalaisen järjestön kanssa. Säätiön toiminnanjohtajaksi hän siirtyi Turun kaupungin viestintäsuunnittelijan tehtävästä.

– Eelinin monipuolinen tausta niin järjestö-, kuin kuntasektorilta on avuksi meidän toimintaympäristöömme. Ja hänen viestinällinen osaamisensa ja ymmärrys niin kulttuuri kuin luontotyöstä ovat oivallinen vahvistus säätiön toimeen, sanoo puheenjohtaja Mika Joki.

Tulevan vuoden aikana säätiö tulee työstämään Aurajokiohjelmaa, sekä luomaan hyvää yhteistyöpohjaa tärkeänä Saaristomeren valuma-alueen asianosaisena.

– Jokien vesien suojelu on tärkeä osa työstä puhtaan Itämeren puolesta. Haluamme luoda puitteet kaikille nauttia puhtaasta ja monimuotoisesta luonnosta tärkeässä Aurajoen kansallismaisemassa, Joki tiivistää.

Eelin Hoffström-Cagiran ny verksamhetsledare för Auraåstiftelsen

Eelin Hoffström-Cagiran har utnämnts till ny verksamhetsledare för Auraåstiftelsen. Hon har tillträtt tjänsten 1.2.2024. Hoffström-Cagiran tillträdde tjänsten efter att den tidigare verksamhetsledaren Sinikka Paulin gått i pension.

Auraåstiftelsens mål är en frisk och livskraftig Aura å som ett värdefullt kulturlandskap och välkomnande rekreations område. Stiftelsen grundades 1993 av kommunerna vid Aura å (Oripää, Pöytyä, Aura, Lundo, S:t Karins, Åbo), MTK-Egentliga Finland och Egentliga Finlands fiskeriområde. Stiftelsens lokaler finns i Myllärintalo, Halistenkoski, Åbo.

– Jag är mycket glad över att ha börjat i min nya roll. Aura ås stiftelse gör ett viktigt arbete för en livskraftig och värdefull Aura å, och jag vill fortsätta detta förtjänstfulla arbete med Finlands kanske mest kända vattendrag, säger Eelin Hoffström-Cagiran.

Hoffström-Cagiran har en gedigen organisatorisk bakgrund och har varit generalsekreterare för Rural Youth Europe och samarbetat med många olika finländska organisationer. Hon blev stiftelsens verksamhetsledare från uppgiften som kommunikationsplanerare vid Åbo stad.

– Eelins mångsidiga bakgrund inom både organisations- och kommunsektorn är till hjälp i vår verksamhet. Och hennes kommunikativa förmåga och förståelse för både kultur- och naturarbete är en utmärkt förstärkning till stiftelsens arbete, säger ordförande Mika Joki.

Under det kommande året kommer stiftelsen att arbeta med programmet för Aura å och skapa en god grund för samarbete som en viktig aktör i Skärgårdshavets avrinningsområde.

– Att skydda åvattnen är en viktig del av arbetet för ett rent Östersjön. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska kunna njuta av ren och mångsidig natur i det viktiga nationallandskapet vid Aura å, sammanfattar Joki.